Publisert: , Oppdatert:

Senker sikringsnivået for enkelte havner

I forbindelse med den foreliggende trusselsituasjonen i Norge, vurderer Kystverket fortløpende behovet for å endre det maritime sikringsnivået. På bakgrunn av at PST har gått ut med informasjon om at trusselnivået er noe redusert, har Kystverket nå senket det maritime sikringsnivået til nivå 1 på enkelte grupper av havneanlegg.

Dette er grupper av havneanlegg som vurderes som mindre risikoutsatte. De havneanleggene dette gjelder har fått egen melding av Kystverket.

For øvrige havneanlegg gjelder fortsatt at de skal operere på sikringsnivå 2 inntil de får annen beskjed fra Kystverket.

Mer om Kystverkets arbeid innen havnesikring.

Kontaktperson:

Solveig Moe Frøland
kommunikasjonsdirektør
922 08089

Siste nytt