Publisert: , Oppdatert:

Signerte kontrakt på nytt kystverkfartøy

Fredag 11. juli ble kontrakten for bygging av nytt fartøy for Kystverket signert. Det nye fartøyet skal bygges av Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri i Danmark, og skal leveres i mars 2016.

Det nye fartøyet for Kystverket skal hete OV ”Bøkfjord”, og vil være det tredje fartøyet i henhold til Kystverkets fartøyfornyingsplan. Kontrakten med Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri omfatter også opsjon på et fartøy nummer fire.

– Jeg skal innrømme at vi hadde noen betenkeligheter innledningsvis da tilbudskonkurransen ble utlyst. Men Kystverket har kjørt en veldig god prosess, og etter at vi hadde fått gjort noen justeringer bestemte vi oss for at vi ville gå for fullt i konkurransen. Vi er veldig glade for den tilliten Kystverket viser oss, og at vi kan sitte her og signere kontrakten i dag, sa markedssjef Carl Erik Kristensen ved Hvide Sande Skibs- og Baadbyggeri i forbindelse med kontraktssigneringen. 

Han ser frem til å samarbeide tett med Kystverket frem mot overlevering i mars 2016.

– Vi opplever Kystverket som en svært kvalifisert kunde. Det har vært et godt forløp frem til kontraktssigneringen, og det er lagt til rette for gode prosesser videre, sier Kristensen. 

Hvide Sande har erfaring med bygging av tilsvarende fartøy som de nå skal bygge for Kystverket.

– Vi har bygd bøyefartøy for Sverige før, og samarbeidspartneren vår på design har også levert design på danske bøyefartøy. Dette er fartøy som har mange av de samme funksjonene og løsningene som vi nå skal benytte. I tillegg tar vi med oss de tilbakemeldingene som er gjort på erfaringer fra Danmark og Sverige, opplyser Kristensen.   

Kystdirektør Kirsti Slotsvik ser også frem til den videre prosessen – og ikke minst til leveringen av den nyeste tilveksten til Kystverkets flåte av multifunksjonelle fartøy.

– Nå skal vi følge nøye opp i det videre arbeidet, og så langt tegner det til å bli veldig bra. Leveringen av OV ”Bøkfjord” blir en positiv videreutvikling av det vi har fått levert av nybygg så langt, sier hun

Siste nytt