Publisert: , Oppdatert:

Stjal navigasjonslys i Tjuvasundet

Fire navigasjonsanlegg er ute av drift etter at utstyr fra flere av Kystverkets navigasjonsinnretninger ble stjålet i Tjuvasundet i Hordaland nylig. For litt over en måned siden ble nøyaktig samme type utstyr stjålet fra samme sted.

Brevik trafikksentral, nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler, fikk natt til onsdag 23. juli melding fra skipsfarten om at fire navigasjonsanlegg (lanterner) var slukket i Tjuvasundet, som ligger i Osterfjorden nordøst for Bergen.

Kystverket har under en befaring oppdaget at totalt seks solceller, to lanterner og ti batterier er stjålet fra ulike navigasjonsanlegg, såkalte lanterner. Fire navigasjonsanlegg er foreløpig ute av drift. I tillegg vil to nye anlegg slukkes når batterikapasiteten tar slutt som følge av manglende solcellepaneler. Kystverket har meldt forholdet til politiet.

− Vi anser tyveriet som alvorlig. Navigasjonsanleggene er satt opp for å trygge seilasen til skipsfarten i en skipsled hvor det er en del transport av stein ut fra Eikefet. Nå som lanternene er slukket, kan skipsfarten få utfordringer med å navigere trygt i den trange leden, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Kystverkets vedlikeholdsfartøy ”OV Utvær” vil om kort tid reparere navigasjonsanleggene i Tjuvasundet, slik at anleggene blir operative igjen.

− Utstyret som er stjålet er spesiallaget for skipsfartens behov. Vi regner med at tyveriet kan koste Kystverket opp mot 300 000 kroner i utstyrs- og arbeidskostnader, opplyser regiondirektøren.

Gjennomfart i Tjuvasundet er begrenset til fartøy med en maks bredde på 26 meter og største lengde på 176 meter. Det er også krav om dagslys for fartøy over 150 meter, mens skip med vesentlige siktbegrensninger er lovpålagt å ha los om bord.

− Mangel på fungerende navigasjonsinnretninger vil legge begrensninger for hvilke skip som kan gå til og fra Eikefet på nattestid. Losene må i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er trygt å gjennomføre seilasen. Oster Pukk & Sand er informert om at det kan bli noe venting, sier losoldermann Kjell Asle Djupevåg i Kystverket.  

Navigasjonsvarsel om mangler på navigasjonsinnretninger i Tjuvasundet er sendt ut til skipsfarten.

Siste nytt