Publisert: , Oppdatert:

Varsel om planoppstart av tre reguleringsplaner for innseiling til Kragerø

Med hjemmel i plan og bygningslova, § 12-8 og § 12-9 (oppstart av reguleringsplanarbeid) varsles det at Kystverket Sørøst melder oppstart av tre detaljreguleringsplaner for innseilinga til Kragerø (Knubbhausen, Galeioddbåane og Lovisenbergsundet)

Frist for å komme med innspill til reguleringsplanarbeid er satt til 1. september 2014

Vedlegg:

Siste nytt