Publisert: , Oppdatert:

Kvitsøy sjøtrafikksentral er blitt fornyet

Med et nytt overvåkingssystem og seks nye radarer er Kvitsøy sjøtrafikksentral enda bedre utrustet til å regulere og overvåke skipstrafikken langs Rogalandskysten − for å ivareta sikker og effektiv sjøtransport.

Onsdag 11. juni hadde Kystverket Vest en offisiell markering av den moderniserte sjøtrafikksentralen som er blitt fornyet for 36 millioner kroner.

− Sjøtrafikksentralen har fått et mer fleksibelt system som baserer seg på det siste innenfor integrasjonsteknologi. Systemet er tidsbesparende for maritime trafikkledere og gir et bedre beslutningsgrunnlag for å ivareta god trafikksikkerhet, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Kvitsøy sjøtrafikksentral er den første av landets fem sjøtrafikksentraler som skal fornyes innen 2018. Med det nye systemet går sjøtrafikksentralene fra tre ulike systemer til et felles og enhetlig overvåkingssystem. Systemet er skreddersydd for operative myndighetsoppgaver som sjøtrafikksentralene utfører på bakgrunn av Sjøtrafikkforskriften.

Forenkler og effektiviserer

For å iverksette raske og effektive forebyggende tiltak, er maritime trafikkledere avhengig av oppdatert og detaljert informasjon om trafikkbildet i sanntid. Dette er mulig ved hjelp av ulike overvåkings- og kommunikasjonssystemer, deriblant det automatiske identifikasjonssystemet AIS, radar, og VHF-kommunikasjon, som i dag brukes ved sjøtrafikksentralene. Ved hjelp av multisensor tracking blir informasjon fra disse ulike systemene integrert, slik at man får et helhetlig situasjonsbilde av skipstrafikken.

− Det nye sjøtrafikksentralsystemet forenkler og effektiviserer prosessen med å samle trafikkinformasjon fra ulike systemer. Trafikkinformasjon blir analysert, filtrert og presentert i et enhetlig skjermbilde som gir et detaljert bilde av skipstrafikken og rask oversikt over situasjoner som kan være spesielt risikofylte, sier Hagen.

Et bedre situasjonsbilde

Systemet kan beregne mulige konflikter i trafikkbildet og ankomsttider basert på fartøyets fart og kurs. I tillegg oppdateres elektroniske sjøkart automatisk.  Det nye systemet gjør det også mulig å følge et fartøy automatisk med et eller flere overvåkingskameraer, samtidig som det gir mulighet for automatisk og manuell utheving av fartøyer som krever spesiell oppmerksomhet.

For at systemet skal være fleksibelt og tilpasningsdyktig for fremtidige behov og utvikling av ny teknologi, er systemet designet slik at det fungerer uavhengig av teknisk plattform.

Fakta

Kvitsøy sjøtrafikksentral

  • Etablert i 2003 og lokalisert i Kvitsøy kommune i Rogaland.
  • Overvåker, regulerer og bistår skipstrafikken mellom Bømlafjorden i nord og Jærens rev i sør, samt skipstrafikken til og fra Statoils gassterminal på Kårstø.
  • Er en av fem sentraler i Norge som forebygger uønskede og farlige trafikksituasjoner, og sørger for sikker og effektiv seilas i sine geografiske virkeområder ved å gi informasjon, råd og instruksjon til fartøy.
  • Registrerer rundt 130 000 skipsbevegelser hvert år.
  • Utførte i 2013 over 3400 inngrep for å unngå uønskede trafikksituasjoner i Rogaland, inkludert korrigering av fart og kurs.
  • Bemannet med 12 maritime trafikkledere som har bred nautisk utdanning og erfaring som skipsførere og overstyrmenn. To maritime trafikkledere er til enhver tid på vakt i sentralen.

Siste nytt