Publisert: , Oppdatert:

Øvelse Barents 2014 med søk, redning og oljevern

Onsdag 4. juni ble Øvelse Barents gjennomført. Dette er en årlig maritim øvelse som gjennomføres i grenseområdet mellom Norge og Russland. Øvelsens målsetting er å trene den norsk-russiske maritime søke- og redningsavtalen, samt avtalen om bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet.

Sammen med Kystverket var Hovedredningssentralen Nord Norge ansvarlig for planlegging og koordinering av årets øvelse.

Scenarioet for øvelsen utspilte seg i grenseområdet mellom Norge og Russland – ytterst i Varangerfjorden.

Den maritime redningssentralen i Murmansk, Hovedredningssentralen Nord Norge, Den nordlige filialen av den russiske sjøredningstjenesten (Kystverkets samvirkepart for oljevern), og Kystverket deltok i gjennomføringen av øvelsen i henhold til undertegnet protokoll.
Søke- og redningsøvelsen fokuserte på samvirket mellom Hovedredningssentralen Nord Norge og Den maritime redningssentralen i Murmansk. Oljevernøvelsen trente samarbeidet mellom Kystverket og Den nordlige filialen av den russiske sjøredningstjenesten.

Øvelsen fokuserte på følgende punkter:

  •  Koordinering av hendelser (søk og redning samt oljevern)
  • Gjensidig varsling og informasjonsutveksling
  •  Klarering av russiske luftbårne og maritime enheter inn i norsk område
  • Klarering av norske luftbårne og maritime enheter inn i russisk område
  • Situasjonsrapportering

Søke- og redningsøvelsen ble gjennomført i tråd med internasjonalt planverk (IAMSAR-manualens bind II) og nasjonale prosedyrer.

Begge land stilte tilgjengelig en mengde maritime og luftbårne enheter.

Kontaktpersoner:

  • Kystverket: Alf Kristiansen 908 71 159
  • Hovedredningssentralen Nord Norge: Merete Jeppesen 918 75 982

Siste nytt