Publisert: , Oppdatert:

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2014

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2014 skal for første gang arrangeres 12. - 13. juni i Oslo. Konferansen blir en årlig møteplass for maritim næring med e-navigasjon som hovedtema.

e-nav.no 2014 er en ny møteplass med mål om å:

  • Samle bredden av aktører fra maritimt næringsliv, forskning og utviklingsmiljøer, og myndigheter.
  • Skape en felles plattform for samarbeid og utveksling av ideer og synspunkter.
  • Diskutere felles strategier for å posisjonere norske maritime klynger for den fremtidige utviklingen av e-navigasjon som nå skjer globalt. 

e-navigasjon er et internasjonalt konsept som utvikles av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Kystverket har i en årrekke ledet dette arbeidet. En global implementeringsplan for e-navigasjon skal behandles av IMO i 2014.

Årets innovasjonskonferanse e-nav.no 2014 blir arrangert av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Kystverket, med støtte fra Forskningsrådet, Sjøfartsdirektoratet, Norsk Sjøoffisersforbund, Ulstein, Kongsberg Gruppen, NAVTOR, Norges Rederiforbund, ITS Norway og Ocean Industries Concept Lab ved AHO.

Program
Mini-workshops 

Påmelding

Deltageravgift er kr. 1500,- eks. moms. Påmeldingsfrist er 6. juni.

Meld deg på her

Sted:
Konferansesenteret til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, 0175 Oslo.

Siste nytt