Publisert: , Oppdatert:

​Sjøfrakt taper for veitransport

Godstransport til sjøs taper andeler til veitransport, i strid med målsettingen om å frakte mer sjøveien. – Det er fortsatt store utfordringer med å fremme sjøtransport, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dokument 3:8 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs ble overlevert Stortinget 22. mai 2014.

Undersøkelsen viser at andelen innenlands godstransport til sjøs har vært synkende de siste fem årene, til tross for målet om at godsveksten skal flyttes fra land til sjø for å redusere problemer knyttet til miljø, areal og trafikksikkerhet.

 – Samferdselsdepartementet, som nå har fått ansvaret for kystforvaltningen, bør vurdere hvordan det kan legges til rette for å nå dette målet, sier riksrevisoren.

Siste nytt