Publisert: , Oppdatert:

Tok arrest i cruiseskip

Namsmannen tok i dag arrest i cruiseskipet Independence of the Seas, ved kai i Ålesund. Dette skjedde med bakgrunn i store utestående krav til Kystverket.

Kravet gjaldt losavgifter og sikkerhetsavgift fra flere seilaser gjennomført i 2013. Det beløpte seg til rundt kroner 600 000,-. Avgiftene skulle vært betalt i midten av oktober i fjor.

Lostjenesten er 100 % brukerfinansiert, og Kystverket er derfor avhengig av å få inn betaling for sine tjenester i rett tid. Forsinket betaling fra enkelte cruiserederier har vært et problem. Kystverkets administrasjon har i flere år jobbet med å få bukt med dette. 

-          Det hender at det har gått mange måneder; opp i år, før det utestående har blitt betalt. Slik kan vi ikke operere, sier avdelingsdirektør for sjøsikkerhet i Kystverket, Arve Dimmen.

Cruiseskiprederiene benytter seg av skipsagenter, som tar seg av administrative oppgaver i forbindelse med seilasene. Vanligvis er det skipsagentene som forestår betaling for Kystverkets tjenester, på vegne av rederiene.

For å drive inn det utestående har Kystverket det siste året intensivert arbeidet med å kontakte rederiene med dårligst betalingshistorikk direkte. Arbeidet har resultert i at omkring halvparten av det utestående fra cruiseskiprederiene er innbetalt.

- Dette er en ressurskrevende måte å jobbe på, og vi ønsker nå å øke trykket slik at vi unngår dette i framtiden, sier Dimmen.

Kapteinen kontaktet rederiet umiddelbart etter at Namsmannen hadde forkynt sitt budskap. I løpet av en drøy time var gjelden betalt, og fartøyet ble frigitt.

- Vi er glade for at dette rederiet nå har ordnet opp for seg.

Mange rederi har sine kontor i utlandet, og er derfor tidvis vanskelig å nå. I forslag til ny loslov, som er til behandling i Stortinget, er det foreslått at agenten skal dele ansvaret for å betale losavgifter med rederiene. Det vil i så fall gjøre det enklere for Kystverket å holde agenten ansvarlig. 


Fakta:

  • Alle skip over 70 meter er, etter lospliktforskriften, pålagt å bruke los for å sikre trygg seilas langs norskekysten. Den norske lostjenesten drives av Kystverket. Den er 100 % brukerfinansiert.

  • Kystverket har en panterett, kalt sjøpant, på denne typen krav. Det har varighet ett år etter at kravet oppstod.  Sjøpantet gir Kystverket en høyere prioritet ved inndriving av kravet. Det langvarige problemet med utestående fordringer har gjort at Kystverket nå krever arrest med bakgrunn i sjøpanteretten.

  • Når et skip er i arrest, vil det si at skipet ikke kan gå fra kai. En arrest besluttes av tingretten, etter begjæring fra Kystverket. Arresten vil først opphøre når Kystverket har fått betaling, eller tilfredsstillende sikkerhet for kravet. 

Kontaktperson
Arve Dimmen
Avdelingsdirektør, Sjøsikkerhet
tlf 951 90 595 

Siste nytt