Publisert: , Oppdatert:

Øver oljevernberedskap i Vestfjorden

Økende skipstrafikk gjennom de miljøsårbare områdene av Vestfjorden og Ofotfjorden er en del av bakgrunnen for en oljevernøvelse som gjennomføres i området denne uken.

Scenarioet for øvelsen innebærer en kollisjon mellom et fartøy som frakter malm og en turistbåt med påfølgende akutt forurensning.

Kystverket øvelsen vil ha aksjonsledelse for øvelsen med kommunal innsatsledelse fra Ofoten, Lofoten og Vesterålen og Salten, som vil etablere mannskap og materiell i felt i strandsonen ved Lødingen. Betydelige fartøyressurser er i bruk under øvelsen, blant annet KV "Barentshav", losfartøy og det spesialiserte oljevernfartøyet OV "Skomvær. Kystverkets overvåkingsfly vil også delta under øvelsen.

Siste nytt