Publisert: , Oppdatert:

Vedtak i klagesak om seilingstider i Sandefjord havn

Kystverkets hovedkontor har i dag, 20. mai 2014, fattet vedtak i klagesak om tildeling av seilingstider i Sandefjord havn. Klagere er Fjord Line AS og Color Line AS. Kystverket konkluderer med at klagene fra begge rederier på Sandefjord kommunes vedtak av 27.08.2013 og 15.10.2013 må avvises.

Begrunnelsen er at kommunens avgjørelser etter havne- og farvannsloven § 39 om seilingstider ikke er offentlig myndighetsutøvelse i forvaltningslovens forstand og derfor ikke enkeltvedtak som kan påklages.

Kystverkets hovedkontors vedtak fra 30.05.2013, som gjaldt kommunens første avgjørelse om tilgang til havn for Fjord Line AS, anses ugyldig og dermed virkningsløst.

Spørsmål om bestemmelsen om mottaksplikt i havne- og farvannsloven § 39 er overtrådt, må evt. bringes inn for domstolene.

Kontaktpersoner:

Per Jan Osdal, assisterende kystdirektør, tlf. 415 70 890
Kristin Frotvedt, seniorrådgiver, tlf. 70 23 11 07

Vedlegg:

Siste nytt