Publisert: , Oppdatert:

Bistår oljevernberedskap i Uganda

Personell fra Kystverket var i slutten av oktober i Uganda for å hjelpe til med utviklingen av oljevern.

Fra Kystverket deltok leder for Kystverkets beredskapssenter Helge Munkås Andersen og rådgiver Stig Nordaas. (Foto: Kystverket)
Fra Kystverket deltok leder for Kystverkets beredskapssenter Helge Munkås Andersen og rådgiver Stig Nordaas. (Foto: Kystverket)

Besøket i Ugandas tidligere hovedstad Entebbe, var i regi av NORAD- prosjektet "Olje for utvikling". I dette bistandsprogrammet brukes norsk fagekspertise for sikre en økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser. Oljevirksomheten i Uganda har siden 2006 skutt fart og kan dermed komme til å representere en viktig inntektskilde i fremtiden. 

Forslag til styrking

Kystverket informerte om hvordan den norske oljevernberedskapen er organisert gjennom planverk, kurs, øvelser og fokus på oljevernteknologi. Kystverket har også fått utarbeidet en analyse av Ugandas nåværende beredskap og forslag til hvordan denne kan styrkes.  

Kystverket deltok også på møte som den Norske ambassaden arrangerte i Kampala sammen med andre samarbeidende etater som Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Statistisk sentralbyrå, Norad og tilsvarende direktorater fra Uganda.

Fakta

"Olje for utvikling"

  • Ble etablert i 2005
  • Deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning
  • Samarbeider med 18 land, hvorav åtte er hovedsamarbeidsland

Siste nytt