Publisert: , Oppdatert:

Bygger bakkestasjon i Vardø for AIS-satellittjeneste

Grunnarbeidet for byggingen av en ny bakkestasjon for nedlesing av AIS-data fra satellitt startet nylig opp i Vardø. Anlegget skal stå ferdig i april 2015. Statsat AS vil bygge og drifte anlegget på vegne av Kystverket.

Onsdag 26. november inviterte sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen (til høyre) og prosjektleder i Statsat AS, Ivar Spydevold, lokal presse til omvisning ved Domen og sjøtrafikksentralen i Vardø. Foto: Elisabeth Sørnes/Kystverket.
Onsdag 26. november inviterte sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen (til høyre) og prosjektleder i Statsat AS, Ivar Spydevold, lokal presse til omvisning ved Domen og sjøtrafikksentralen i Vardø. Foto: Elisabeth Sørnes/Kystverket.

Kystverket bruker AIS-data fra de norskproduserte AIS satellittene AISSat-1 og AISSat-2 i sivil trafikkovervaking i havområdene utenfor Norge og Svalbard, som ligger utenfor dekningsområdet til den landbaserte AIS-kjeden.

AIS-data fra de to AIS-satellittene − som går i bane ca. 600 kilometer over bakken − lastes i dag ned via en bakkestasjon på Svalbard og videreformidles derfra til Kystverket. Fra april neste år vil den nye bakkestasjonen i Vardø overta nedlastingen av data fra disse to satellittene. Bakkestasjonen vil også på sikt laste ned AIS-data en tredje AIS-satellitt, AISSat-3, som skal skytes opp i løpet av 2015.

− Vi bygger et nytt anlegg på fastlandet for å sikre god og sikker tilgang til skipsinformasjon utenfor landbasert rekkevidde. Bakkestasjonen i Vardø vil bidra til robusthet i styrke den satellittbaserte infrastrukturen til Kystverket og gi en mer kostnadseffektiv nedlasting av satellittbasert AIS-data, opplyser seniorrådgiver Bjørnar Kleppe i Kystverket.

Anlegget blir plassert ved Domen sør for Vardø for å dekke flest mulige pass av satellitter. Bakkestasjonen vil bestå av to antenner, en for kontrollsignaler til satellittene og en for nedlesning av data fra satellittene.

Et viktig verktøy

For Kystverket er satellittbasert AIS et viktig verktøy for å ivareta sjøsikkerhet. Sjøtrafikksentralen i Vardø har her en sentral rolle, med ansvar for sivil overvåking av skipstrafikken i norsk økonomisk sone fra svenskegrensen i sør til grensen mellom den norske og russiske økonomiske sonen i nord, samt Svalbard og Jan Mayen. I virkeområdet overvåker sjøtrafikksentralen tankskip- og annen risikotrafikk. I tillegg administrerer sjøtrafikksentralen den statlige slepebåtberedskapen.

Kystverket har også som myndighetsoppgave å tilrettelegge AIS-informasjon for andre nasjonale myndigheter som Hovedredningssentralene, Kystvakten, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og politiet.

-Trafkkovervåkingen, og spesielt AIS, er en viktig del av grunnlaget  for utøvelse av sjøtrafikksentraltjenester, søk og redningstjenester og myndighetsutøvelse langs kysten og i havområdene, sier Kleppe.

AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, samt forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester. AIS transpondere ombord i skip sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs. Disse opplysningene fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-kjede som består av 44 basestasjoner langs kysten, samt AIS-satellittene AISSat-1 og AISSat-2.

Relaterte dokumenter

Siste nytt