Publisert: , Oppdatert:

Foreslår miljørabatt for gassdrevne skip

Kystverket har i forslag til avgiftssatser for 2015 foreslått å innføre 50 prosent rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. For et lasteskip på 9000 bruttotonn som har hyppige anløp og som betaler årsavgift, vil miljørabatten gi en årlig besparelse på nærmere 230.000 kroner.

− Dette er en god nyhet for alle som satser på sjøverts godstransport. Miljørabatten imøtekommer næringens behov for avgiftsreduksjon for skip med mer miljøvennlig drivstoff. Samtidig er det et viktig virkemiddel for å få mer gods over på kjøl, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Flytende naturgass er mer energieffektiv og miljøvennlig enn vanlig oljedrevet bunkers. Skip som bruker flytende naturgass (LNG) som drivstoff vil derfor få høy poengsum på miljøskipindeksen, og kan dermed få en betydelig avgiftsreduksjon. Grensen for rabatt er satt til ESI høyere enn 50 poeng. Andre skip med høy miljøprofil, men som har diesel som drivstoff, kan også være aktuelle for rabatt på grunn av høy ESI.

− I Rogaland og Hordaland har rederier som driver med passasjertrafikk og offshorevirksomhet, og ikke minst maritime transportører med planer om å øke sjøverts godstransport i konkurranse med vegtransport, gitt oss mange gode innspill på miljøsatsing og mulige tiltak for å øke godsandelen for sjøtransport, opplyser Hagen.

For å dra nytte av miljørabatten allerede fra begynnelsen av 2015 må aktuelle skip, senest innen utgangen av 2014, registrere seg i miljøskipsindeksen ESI på www.environmentalshipindex.org. Se registreringsveiledning.

Kontaktpersoner i Kystverket

Seniorrådgiver Harald Borgø
Mobil: 906 51 121

Regiondirektør John Erik Hagen
Mobil: 909 47 630

Siste nytt