Publisert: , Oppdatert:

Høring om Kystverkets forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2015

I forslag til avgiftssatser for 2015 foreslår Kystverket en økning i losavgiften på 3,1 prosent, som tilsvarer lønns- og prisveksten. I tillegg foreslås innføring av rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI.Losavgiftene økes med 3,1 prosent ved at timesatsene for bruk av los og losberedskapsavgiften økes, mens farledsbevisavgiften forblir uendret. Fra 2013 til 2014 ble losavgiftene redusert med en prosent, mens de fra 2012 til 2013 ble redusert med to prosent.

Kystverket foreslår å innføre 50 prosent rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ”Environmental Ship Index” (ESI). Skip som bruker LNG som drivstoff vil få høy poengsum på ESI. Grensen for rabatt er satt til ESI høyere enn 50 poeng. Oslo Havn og Kristiansand Havn gir i dag rabatt i kaivederlaget på bakgrunn av ESI. En forutsetning for å få rabatt er at skipet har fått godkjent ESI og at dette meldes inn til Kystverket før seilas gjennomføres.

Sikkerhetsavgiften i tre av fire VTS-områder foreslås økt. I Rogaland (Kvitsøy VTS) foreslås ingen endring, mens det foreslås en økning på 8,4 prosent for Grenland (Brevik VTS), 7,0 prosent i Oslofjorden (Horten VTS) og 39,2 prosent for Sture og Mongstad (Fedje VTS). Den ulike endringen har sammenheng med ulik utvikling i den avgiftspliktige trafikken og kostnaden ved den enkelte trafikksentral. Fra 2013 til 2014 ble sikkerhetsavgiften i Rogaland redusert med 4,7 prosent, mens de øvrige sikkerhetsavgiftene ikke ble endret.

Forslaget til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2015 har høringsfrist 11. desember 2014.

Relaterte dokumenter

Siste nytt