Publisert: , Oppdatert:

Kystverket inngikk samarbeidsavtale med US Coast Guard

Kystverket har undertegnet samarbeidsavtale med US Coast Guard om oljevernberedskap.

Den 13. november undertegnet beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket og Captain Claudia Geltzer i US Coast Guard en samarbeidsavtale om oljevernberedskap.

- Avtalen ble undertegnet som en avslutning på et to dagers arbeidsmøte hos US Coast Guard i Washington DC. Vi utvekslet erfaringer fra ulykker, forskning og utvikling, ledelsessystemer og andre forhold som har betydning for oljevernberedskapen, forteller beredskapsdirektør Ly.

Norske deltakere i arbeidsmøtet kom både fra Samferdselsdepartementet og Kystverket.

- Oljevernaksjoner i arktiske farvann, der vi må ta hensyn til både is og snø i beredskapsarbeidet, var områder US Coast Guard så at vi hadde bedre erfaring med, sier Ly.

Samarbeidsavtalen omfatter følgende temaer:

  • Operativ oljevernberedskap
  • Organisering av oljevernaksjoner, ledelsessystemer og samordnet ledelse av aksjoner
  • Oljevernaksjoner i Arktiske farvann, inkludert i is og snø
  • Skipsvrak og bergingsoperasjoner inklusiv nødlossing av fartøy
  • Fjernmåling inkludert bruk av satellitt eller sensorer på fartøy og i fly
  • Forskning og utvikling innen oljevernberedskap

Møtet med US Coast Guard avdekket at Kystverket i Norge har erfaring med og kunnskap om temaer som samarbeidspartnerne vil høste stor nytte av å få tilgang til. Det viste seg også at vi har kommet lengst digitalt, i forhold til utvikling av en strand-app som Kystverket nå utvikler. Den vil bli lansert senere i 2014.

http://www.arctic-council.org/eppr/

Siste nytt