Publisert: , Oppdatert:

Overleverte KVU for kryssing av Oslofjorden

Onsdag 19. november ble rapporten ”Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden” overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket som har laga utgreiinga på oppdrag frå Samferdselsdepartementet.

Utgreiinga inneheld vurderingar og tilrådingar om val av framtidige løysingar for kryssing av fjorden

Les meir på Samferdselsdepartementet sine nettsider

Siste nytt