Publisert: , Oppdatert:

Etablerer ny havnemodul i SafeSeaNet Norway

Fra 16. oktober 2014 kan havner åpne for mottak av elektroniske skipsmeldinger i meldingsportalen SafeSeaNet Norway. Etableringen av ny havnemodul tar Kystverket et steg nærmere målet om en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten juni neste år.

Når havner og havneanlegg har registrert seg som brukere i SafeSeaNet Norway kan de identifisere, oppdatere og kvalitetssikre lokasjoner som de administrerer. Først da vil skipsfarten kunne avgi informasjon direkte til hver enkelt havn og havneanlegg elektronisk gjennom meldeportalen.

Selv om innsending av elektroniske skipsmeldinger til havner og havneanlegg først blir obligatorisk fra 1. juni 2015, lanseres havnemodulen allerede nå for å gi den enkelte havn god tid til å oppdatere og vedlikeholde sine opplysninger i systemet.

− En tidlig lansering gir oss også muligheten til å teste ut havnemodulen, slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp underveis, sier prosjektleder Jarle Hauge i Kystverket.

− En viktig milepæl

− Etableringen av den nye havnemodulen i SafeSeaNet Norway er en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre skipsmeldinger tilgjengelig for norske havner. Det vil forenkle prosessen både for sender og mottaker, opplyser Hauge.

Skipsbevegelser til og fra havner i Norge overstiger 80 000 registrerte anløp og avganger i året. Dette genererer et stort antall ulike meldinger som går fra skip til land. Mange av meldingene som skipsfører eller skipsagenter avleverer ved anløp eller avgang er beregnet på flere mottakere, men må i dag likevel avgis flere ganger siden man ikke har en samordnet rapportering.

En felles nasjonal meldeportal i 2015

Kystverket har gjennom prosjektet SafeSeaNet Norway 2015 trappet opp videreutviklingen av SafeSeaNet Norway. Målet er å etablere en fullverdig nasjonal meldeportal for skipsfarten innen 1. juni 2015, basert på gjeldende meldeforskrifter.

Relaterte dokumenter

Siste nytt