Publisert: , Oppdatert:

Fortsatt satsning på oljevernberedeskap

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet sto for åpningen av Kystverkets årlige seminar for aktører innen beredskap mot akutt forurensning. De om lag 200 deltagerne fikk høre at regjeringen ønsker fortsatt satsning på norsk oljevernberedskap.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen åpnet seminaret. (Foto. Marianne Henriksen, Kystverket)
Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen åpnet seminaret. (Foto. Marianne Henriksen, Kystverket)

Statssekretæren viste til at stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og oljevernberedskap som er under utarbeidelse vil gi oppdatert kunnskap om hvordan oljevernberedskapen bør styrkes i fremtiden. Karlsen viste også til at årets seminar inneholder en leverandørrettet innspillskonferanse. Bakgrunnen for dette er at regjeringen våren 2014 nedsatte et utvalg som skal vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes. Kystverket har, ved beredskapsdirektør Johan Marius Ly, fått i oppdrag å lede utvalgets arbeid.

Bred deltagelse

Deltagerne på Kystverkets seminar representerer et bredt spekter av aktører innen statlig og kommunal beredskap, relevante myndigheter, representanter fra petroleumsvirksomheten og leverandører av oljevernsutstyr. Seminaret arrangeres på Thon Hotel Vettre i Asker 28. og 29. oktober.

 

Siste nytt