Publisert: , Oppdatert:

Høring: Endringer i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Kystverket har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.Forskrift 19.12.2012 nr. 1329 trådte i kraft 1. januar 2013. Kystverket har nå opparbeidet seg erfaring med forskriften, herunder også fått tilbakemeldinger fra brukerne, og ønsker å endre noen få punkter i dagens forskrift. Den største endringen er at punkt 6 og 7 i forskriftens vedlegg 1 om farvannsskilt foreslås opphevet. Kapittelene omtaler begrenset høyde og plassering av skilt. Disse temaene ønsker Kystverket at skal omtales i Kystverkets farledsnormal istedenfor. Videre er det gjort noen mindre materielle endringer og noen justeringer i språket og formatet. Kystverket foreslår at forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Høringsfristen er 8. desember 2014 og eventuelle merknader kan sendes til post@kystverket.no.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Jeanette Assev-Lindin eller Bjørn Erik Krosness.

Relaterte dokumenter

Siste nytt