Publisert: , Oppdatert:

Flernasjonalt samarbeid for styrket sjøsikkerhet

Kystverket deltar i mange internasjonale samarbeid. Før helgen var det møte i en flernasjonal arbeidsgruppe for harmonisering av skipsrapporteringssystemer og sjøtrafikksentraltjenester.

Gruppen, også kalt “Harmonization Working Group on SRS and VTS”, avholdt sitt 13. møte i rekken i Haugesund. Faglige representanter fra Danmark, Estland, Finland, Litauen, Latvia, Norge, Polen, Russland, Sverige og Tyskland deltar i arbeidsgruppen . I tillegg stiller Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA) som observatør i møtene.

Den flernasjonale arbeidsgruppen ble etablert I 2007 for å styrke sjøsikkerheten i Østersjøen og i nordiske farvann - primært gjennom å harmonisere rapporterings- og kommunikasjonsrutiner i deltakende land. Man jobber også for å optimalisere utvekslingen og bruken av informasjon og data mellom sjøtrafikksentralene.

- Vi ser at samarbeidet bærer frukter, sier seniorrådgiver ved Kystverkets Hovedkontor, Trond Ski, som representerte Kystverket i møtet, sammen med Malin Dreiyer. 

Arbeidsgruppen bidrar også til felles tolkning av internasjonale og europeiske regler og standarder – blant annet kvalifikasjons- og utdanningskrav for maritime trafikkledere. Landene samarbeider også om utdanningen av sine maritime trafikkledere.

 

I møtet før helga jobbet fagfolka med å legge planer for gruppens oppgaver det neste året. Det inkluderer å standardisere sambandsprosedyrer og å utarbeide en felles tilnærming for innhenting av statistiske data.

- De konkrete resultatene av arbeidet bidrar til en enklere hverdag for de sjøfarende som seiler mellom samarbeidslandene, og en likere praksis på myndighetssiden, sier Kystverkets Trond Ski.

Arbeidsgruppen fungerer også som et forum for erfaringsutveksling myndighetene imellom, der eksempelvis resultat fra VTS relatert forskning og utvikling utveksles.

Siste nytt