Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forslag til endring i lospliktforskriften

Kystverket har sendt på høring forslag til endring av lospliktforskriften § 5. Utkastet foreslår flere lospliktfrie områder og nye losbordingsfelt.

Kystverket har sendt på høring forslag til endring av lospliktforskriften § 5 (lospliktområder). Forslaget innebærer at det etableres 16 nye lospliktfrie områder innenfor grunnlinjen, og videre medfører det endring av fire allerede eksisterende lospliktfrie områder. Kystverket ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 1. desember 2014.

Samtidig ber Kystverket om merknader til opprettelse av åtte nye losbordingsfelt og fjerning av fire losbordingsfelt. Frist for å uttale seg er satt til 1. oktober 2014.

Merknader til ovennevnte forslag kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post (a) kystverket.no. Vennligst merk svaret med vår referanse 2013/3936.

Høringsdokumenter:

 1. Høringsbrev
 2. Utkast til forskrift om endring i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann

 3. Kartskisser som viser forslag til nye/endrede lospliktfrie korridorer
  Andfjord
  Egersund Nord
  Egersund Sør
  Farsund
  Fedjeosen
  Feistein
  Fugløyfjorden
  Hadselfjorden
  Holmengrå
  Korsfjorden
  Kvanhovden
  Listafjorden
  Malangen
  Molldøra 
  Myre
  Ona
  Skudefjorden
  Sokndal
  Store Svartoksen
  Svolvær
  Trøndelag farvannsområde - Hestvika, Namsen og Grinna)
  Varangerfjorden
  Vestfjordbassenget
  Åsvær 

 4. Kartskisser som viser forslag til nye/fjerning av losbordingsfelt
  Breisundet
  Båtsfjorden
  Dragnesodden
  Grip 
  Herføl
  Molldøra 
  Vardø Nord og Vardø Sør

   

Siste nytt