Publisert: , Oppdatert:

Markerer Ren Harstad havn

Fredag 5. september skal fullføringen av prosjektet Ren Harstad havn markeres med et statsrådbesøk.

Kystverket og Harstad kommune har samarbeidet om å sikre fremtidige generasjoner en renere og tryggere havn. Harstad havn var sterkt forurenset av gammelt krigsmateriell, avfallsdeponier, kommunale avløp og forurensning fra industrien. Metaller og organiske miljøgifter som PCB, PAH, TBT og kvikksølv har vært problemet.

Fellesprosjektet har omfattet miljømudring og tildekking av forurensede sedimenter, utdyping og merking av farled samt bygging av strandkantdeponi for sikker oppbevaring av de forurensede massene som tas opp. Deponiet er etablert som del av nye kaifundamenter og til opparbeidelse av nytt landområde.

Fredag kommer klima- og miljøminister Tine Sundtoft til Harstad for å se på resultatene av oppryddingen i Harstad havn. Ikke bare skal statsråden på befaring på deponiarealet, hun får også orientering om arbeidet av prosjektleder Andreas Glad Skarstein i Kystverket.

Representanter fra Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Kystverket og kommunen deltar i markeringen.

Siste nytt