Publisert: , Oppdatert:

Nasjonalt beredskapsseminar i regi av Kystverket

Kystverkets arrangerer sitt årlige nasjonale seminar om beredskap mot akutt forurensning på Thon Hotel Vettre i Asker 28. og 29. oktober 2014.

Om lag 200 personer fra hele landet deltar på Kystverkets beredskapsseminar. (Foto: Marianne Henriksen, Kystverket)
Om lag 200 personer fra hele landet deltar på Kystverkets beredskapsseminar. (Foto: Marianne Henriksen, Kystverket)

Fortsatt satsning på oljevernberedskap

Målgruppen for seminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører.

Også i år blir det tilrettelagt for aktuelle leverandører til å ha stands med plass til brosjyremateriell og enklere demo av materiell/utstyr på seminaret.

På dag én av seminaret er det lagt opp til en leverandørrettet innspillskonferanse. Bakgrunnen for dette er at regjeringen våren 2014 nedsatte et ikke-offentlig utvalg som skal vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes. Kystverket har, ved beredskapsdirektør Johan Marius Ly, fått i oppdrag å lede utvalgets arbeid. Regjeringen har i tillegg utnevnt ti utvalgsmedlemmer fra ulike organisasjoner. Utvalgets arbeid skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2014.

De resultater utvalget kommer frem til gjennom sitt arbeid vil være et viktig bidrag inn i den planlagte meldingen til Stortinget om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og er et viktig bidrag til å styrke den overordnede kompetansen på området.

Vi håper at vi også i år har klart å sette sammen et aktuelt og variert program som er av interesse for deltagerne. Seminaret er en god arena for erfaringsutveksling.

Kystverket har også i år valgt å legge den årlige økonomisamlingen som en forlengelse av det nasjonale beredskapsseminaret. Denne samlingen er forbeholdt personell i kommuner/IUA, som vil ha en rolle i forhold til håndtering av økonomi under statlige aksjoner.

Relaterte dokumenter

Siste nytt