Publisert: , Oppdatert:

Nøkkeltall om Kystverket for 2013 er tilgjengelig på SSB.no

Nå kan du finne oppdatert statistikk om Kystverket for 2013 hos Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser Kystverkets utgifter, årsverk, aktiviteter, tjenester, resultater og andre nøkkeltall for 2013.

Statistikk om lospliktige seilaser, hendelser med akutt forurensning, seilingsklareringer etter sjøtrafikksentral og skipstype, og oppetid for AIS (automatisk identifikasjonssystem) er bare noen av statistikkene som er tilgjengelige hos Statistisk sentralbyrå.

Utgiftstallene for Kystverket er basert på regnskapsdata innrapportert til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i forbindelse med utarbeidelse av statsregnskapet.

Se Kystverkets statistikk fra 2013 på SSB.

Se også Kystverkets egen statistikkside.

Siste nytt