Publisert: , Oppdatert:

Øvelse-øvelse-øvelse! Analyseprogram for miljøet er iverksatt

Kystverket og Havforskningsinstituttet (HI) og Statens naturoppsyn (SNO) har i akuttfasen av oljevernaksjonen etter havariet av MT "Produkthav" iverksatt prøvetaking av vann, blåskjell og fisk. I tillegg er det satt i gang observasjoner på sjøfugl. Dette for å kartlegge skadeomfanget.

- Foreløpig er det prioritert  undersøkelser av vann, blåskjell, sjøfugl og fisk. Det er bestilt hurtiganalyse av prøvene, når analysene er klare kan miljøkonsekvenser sies mer konkret. Innhold av tjærestoff (PAH) i blåskjell vil gi grunnlag for å vurdere kostholdsråd. Informasjon vil fortløpende legges ut på Kystverkets nettsider, forteller seniorrådgiver Hilde Dolva i Kystverket.

Et miljøundersøkelse program er under utarbeidelse for sedimenter, andre marine organsimer som krabber og hummer, sjøpattedyr, koraller og undersøkelser i strandsonen.

- Å vurdere miljøskader tar tid, vi må observere og prøveta over en periode. Vi er opptatt av å ta prøver på steder som ikke har forurensning, dette for å ha referanse verdier å sammenligne med. Det er viktig å finne frem til ”fornuftige”prøvesteder, slik at prøvesteder er der det er mye olje og at de sårbare områdene ivaretas, forteller hun.

Erfaringene fra Full City tilsier at man i alle fall kan forvente en langvarig oppryddingsaksjon. Etter Full City ble det prøvetatt i flere år for å kartlegge sakdeomfanget.

- Det er en oljetype som løser seg lite opp i vann, så det blir sannsynligvis en del strandlinje å rense, og slikt tar tid. Men om man ser tilbake på Full City-aksjonen, så var strendene tilgriset, men nå er de etter noen år restituerte, sier Dolva, som til slutt kommer med en oppfordring:

- Vær varsomme. Om man ser oljepåslag på land, så gå foreløpig ikke i land. Vent til de interkommunale utvalgene mot akutt forurensing iverksetter strandrenseaksjoner. Om man setter i gang på egen hånd risikerer man for eksempel å reaktivere oljen, slik at den igjen kommer i drift på sjøen og forurenser nye steder, sier hun.

Siste nytt