Publisert: , Oppdatert:

Stor oljevernøvelse i Ytre Oslofjord

Kystverket gjennomfører denne uka årets største oljevernøvelse. Øvelsen involverer om lag 200 personer, 20 fartøy og 2 overvåkningsfly fra Norge, Sverige og Danmark.

Øvelse ”Ytre Oslofjord” vil fokusere på risiko for akutt forurensning fra skipstrafikk i områder definert som nasjonalparker i Ytre Oslofjord, nærmere bestemt Ytre Hvaler nasjonalpark og Færder nasjonalpark. Det er etablert et scenario for øvelsen som danner en realistisk ramme basert på skipstrafikken i området.

Oslofjorden er Norges største trafikkåre for skipstrafikk med landets største trafikk av ferger og lastefartøy. Omtrent 2,2 millioner mennesker bor rundt Oslofjorden, og fjorden er et meget viktig rekreasjonsområde for svært mange mennesker. Området Ytre Oslofjord/Skagerrak er også et av de mest risikoutsatte områdene langs kysten med tanke på akutte oljeutslipp.

Siste nytt