Publisert: , Oppdatert:

Utreder nytt losbordingsfelt i Oslofjorden

Kystverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å oppdatere eksisterende utredinger av nytt losbordingsfelt i området ved Bastøy.

Både Økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvensene skal vurderes på nytt. Det skal legges til grunn at det opprettholdes et losbordingsfelt i ytre Oslofjord for skip med anløp lenger ut i fjorden og for fartøy som ønsker los i hele Oslofjord. Kystverket bes også vurdere best mulig plassering av losbordingsfeltet i ytre Oslofjord ved.

Foreliggende utredninger tyder på at opprettelse av nytt losbordingsfelt i området ved Bastøy for hoveddelen av trafikken inn Oslofjorden er sjøsikkerhetsmessig forsvarlig og vil gi økonomiske besparelser. De eksisterende utredningene skal oppdateres og økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser av en slik opprettelse må vurderes på nytt.

DNV GL har fått i oppdrag å bistå kystverket med å gjennomføre en kvalitativ risikoanalyse ved opprettelse av et nytt losbordingsfelt ved Bastøy og vurdere bedre plassering av eksisterende losbordingsfelt ved Færder.

For å identifisere risikoparameter vil det bli opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kystverket og næringen. Det vil også bli vurderinger knyttet til opprettelsen av Færder nasjonalpark i skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme kommune og Ytre Hvaler nasjonalpark i Fredrikstad og Hvaler kommune samt etter naturmangfoldsloven kap. II.

Rapporten forventes sluttført innen desember 2014.

Høringsdokumenter finnes her.  
Endelig beslutning finner du her.

Siste nytt