Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Høysesong for vedlikehold av fyr

Av 114 fyr i Kystverkets eie, er 68 fredet etter kulturminneloven. Disse værutsatte byggene krever konstant vedlikehold. Uten fast bemanning på fyrene, og med spesielle krav til vedlikeholdet, må Kystverket gjøre harde prioriteringer innenfor de bevilgningene vi får tildelt. Sommeren er høysesong for vedlikeholdsarbeidet.

Vern gjennom bruk
Bevaring av fyrene våre er en viktig utfordring. Kystverkets arbeid med å forvalte fyrstasjonene følger grunntanken ”vern gjennom bruk”. Jevnlig tilsyn og vedlikehold er gunstig for å bevare bygningsmassen og kulturminnene på en god måte. Dette innebærer at den nye bruken må være på fyrets premisser, slik at den kulturhistoriske og arkitektoniske verdien ikke forringes, og stedet kan formidle historien både om fyret som navigasjonshjelpemiddel og om menneskene som har levd der. På denne måten kan fyrstasjonene også være en viktig ressurs for verdiskaping og kulturbasert næringsutvikling langs kysten.


Samarbeid med lokale
Kystverket har et nært samarbeid med fylkeskommuner og kommuner når etaten skal finne leietakere. Det er viktig med lokal og regional forankring - fyrene ser ut til å ha en sentral plass i lokalmiljøene, som ikon for den lokale identiteten og påminnelse om lokal fiskeri- og sjøfartshistorie.

Mange leietakere er frivillige organisasjoner, og det gjøres en stor innsats for å ta vare på og gi flere anledning til å oppleve disse spesielle stedene.


Vedlikeholdsetterslep
Med begrensede bevilgninger må Kystverket gjøre harde prioriteringer for hvilke fyr som skal vedlikeholdes. Dette gjør at bygningsmasse på værharde steder langs kysten må vente lenge mellom hver gang det får vedlikehold.
– Vi har et etterslep på vedlikehold både av fyr og av andre navigasjonsinnretninger. Men vi har fått økte bevilgninger til dette området de senere år, og har kunnet intensiverer dette arbeidet. Etterslepet har derfor også blitt noe mindre. I 2015 bruker vi rundt 40 millioner på vedlikehold av fyr. Dette inkluderer både ordinært vedlikehold, oppretting av stormskader, planlagte større reparasjoner og utskiftning av teknisk utstyr som dieseltanker for aggregat etc, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen.


Det er utført arbeid på 31 fyrstasjoner så langt i år. Og 14 til står for tur i år.

Fjernsynsreportasje, NRK: Dårlig vedlikehold av fyr bekymrer Kystverket

For flere nyttige lenker: se høyre kolonne 

Fakta

Siste nytt