Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Avgifter i 2016: Avgiftsfritak gir store besparelser for nærskipsfart

Samferdselsdepartementet vedtok 21. desember 2015 fritak i losberedskapsavgiften for fartøy opp til 8000 bruttotonn og fritak i sikkerhetsavgiften for fartøy under 70 meter. Fritakene vil spare nærskipsfarten for om lag 100 millioner kroner og styrke nærskipsfartens rammebetingelser.

― Avgiftsfritakene er et viktig steg for å styrke nærskipsfarten, samtidig som miljøvennlige løsninger belønnes ytterligere. Vi vil følge nøye med på hvilken effekt dette vil ha i tiden fremover, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Større fartøy kan også få fritak i losberedskapsavgiften dersom de har en score på minst 50 på miljøskipsindeksen ESI. 

Den generelle justeringen av avgiftssatsene tar utgangspunkt i en lønns- og prisvekst på 2,9 prosent, fratrukket en andel for effektivisering av tjenestene.

Jobber videre med forslag

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i den nylig gjennomførte høringen. Kystverket mottok 9 høringsuttalelser i saken. Flere av uttalelsene inneholdt gode forslag til endring i innretning av avgiftene, men på grunn av omfanget av endringene kan de ikke iverksettes nå. Kystverket vil jobbe videre med flere forslag og tar sikte på å legge disse frem i høringen om avgiftene for 2017.

Store besparelser

Bakgrunnen for fritak i losberedskapsavgiften for fartøy opp til 8000 bruttotonn er regjeringens reduksjon i inntektskravet til lostjenesten på 86 millioner kroner for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Kystverket har i tillegg lagt opp til en effektiviseringsgevinst i budsjettet til lostjenesten i 2016, slik at samlet fritak i losberedskapsavgiften utgjør om lag 100 millioner kroner.

Losavgiftene økes med 2,9 prosent ved at timesatsene for bruk av los og losberedskapsavgiften (for de fartøyene som ikke får fritak) økes, mens farledsbevisavgiften forblir uendret.

Kan få miljørabatt

Kystverket anbefaler fartøy å registrere seg i miljøskipsindeksen ESI. For å få rabatt i losberedskapsavgiften for høy ESI score er registrering en forutsetning. En ESI score kan også gi fartøyet rabatt i avgifter eller vederlag til havner i inn- og utland.

Sikkerhetsavgiften økes med 2,1 prosent i gjennomsnitt. Økningen på den enkelte trafikksentral varierer på grunn av forskjeller i utviklingen i trafikkgrunnlaget. Endringen i sikkerhetsavgiften er på +2,6 prosent i Grenland (Brevik VTS), +2,2 prosent i Oslofjorden (Horten VTS), +3,7 prosent for Kårstø (Kvitsøy VTS) og +2,9 prosent for Sture og Mongstad (Fedje VTS). Sikkerhetsavgiften i Rogaland (Kvitsøy VTS) for fartøy som skal anløpe andre steder enn Kårstø er uendret.

Årsavgifter

Alle fartøy som ønsker en eller flere årsavgifter må bestille disse gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet eller så snart som mulig. Det vil bli sendt ut faktura på grunnlag av bestillingen. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis og skal betales innen den 1. i hvert kvartal. Ved bestilling av årsavgiftene i SafeSeaNet vil kvartalsbeløpene vises i systemet. Følgende årsavgifter kan bestilles:

  • Losberedskapsavgift (lospliktige fartøy)
  • Sikkerhetsavgift i Oslofjorden (Horten VTS)
  • Sikkerhetsavgift i Rogaland (Kvitsøy VTS)

Relaterte dokumenter

Siste nytt