Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Hauge Assev-Lindin

Innfører ny og forenklet meldeforskrift

Fra 1. januar 2016 er alle meldepliktene etter havne- og farvannsloven samlet i en forskrift. Den nye meldeforskriften vil forenkle fartøyets oversikt over meldingsplikter til myndigheter og hvilke forpliktelser som gjelder til enhver tid.

Fra nyttår vil følgende meldeplikter ligge i den nye forskriften om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven:

  • Melding om anløp til havn
  • Melding om farlig eller forurensende last
  • Melding til havneanlegg om ISPS-anløp
  • Melding til havneterminal om anløp av bulkskip
  • Melding om STS-operasjoner i NØS
  • Rapportering i forbindelse med seilas i Barents SRS

Alle disse meldingene, unntatt melding om anløp av bulkskip og melding om STS-operasjoner, skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Den nye meldeforskriften presiserer også at meldinger om anløp, ISPS og farlig eller forurensende last til havnene skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

I tillegg krever forskriften at meldinger om godsmengde og lastemengde skal sendes inn. Dette innføres på grunn av myndighetenes behov for god statistikk for sjøtransport, samtidig som rapporteringen innrettes på en mer effektiv måte for aktørene i sjøtransporten.

Den nye meldeforskriften finner du her.

Skipsrapportering

Siste nytt