Publisert: , Oppdatert:
- Henning Osnes Teigene

Endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

1. januar 2016 blir vedlegg 3 til lospliktforskriften oppdatert, noe som gir endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis flere steder i Nordland og Sør-Norge.

Kystverket har så langt vurdert 60 av 97 farleder hvor det i dag er lokale begrensninger for farledsbevis. Fra 1. januar blir det innført endringer ved 50 av disse 60 farledene. De oppdaterte begrensningene er beskrevet i lospliktforskriftens vedlegg 3 som blir kunngjort på www.lovdata.no om få uker.

Tre av endringene er i Nordland, mens resten er i Sør Norge fra Måløysundet og sørover helt til Halden. Endringene i lospliktforskriften er en videreføring av Kystverkets differensierte farledsbevisordning som fra 1. januar 2015 introduserte et nytt tre-klasse system for farledsbevis.

Rapporten med anbefalinger for de resterende 37 farledene fra Stavanger og nordover langs kysten skal ferdigstilles på nyåret. Forslag til ytterligere endringer i lospliktforskriften vil bli sendt på høring i løpet av vinter/vår 2016.

Les mer om endringer i lospliktforskriften under:

Forskrift om endring i lospliktforskriften vedlegg 3
Fastsetting av forskrift om endring av vedlegg 3 til lospliktforskriften

Siste nytt