Publisert: , Oppdatert:

- Godstall på sjø er større enn vi har trodd

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik oppdaterte samferdselskomiteen på hvor mye gods som faktisk har flyttet seg fra vei til sjø. Det skjedde da hun tok i mot dem på Kystverket i Horten 5. februar.

For kystdirektøren kunne takket være ny og detaljert statistikk vise til en bedre utvikling i godstrafikk flyttet fra vei til sjø, enn riksrevisjonen kom fram til og bygget sin kritikk på i 2014.

- Det vi skal være klar over når vi ser på Statistisk Sentralbyrå sine tall over sjøtransport, er at det i hovedsak dreier seg om Nor-flaggede, altså norskeide skip. De fleste skipene som anløper norske havner seiler under andre flagg, påpeker Slotsvik.

Årlig økning siden 2009
Tall fra en bred samfunnsanalyse av godstransport foretatt av Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser en havnestatistikk med en økning i 8 millioner tonn gods årlig siden 2009.

Else-Marie Marskar fra Vegdirektoratet kunne utdype Slotsviks opplysninger med mer faktakunnskap. Marskar er prosjektleder for NTP Godsprosjekt. Tidligere og nyere beregninger tyder på at 3 -7 millioner tonn gods kan overføres ved bruk av kraftige virkemidler som engangseffekt  – mens altså 8 millioner flyttes uten denne virkemiddelbruken.

Ser fram til nye diskusjoner
- I fjor ble det transportert 500 mill tonn gods. Overføringspotensialet til sjø er 5 eller 10 millioner tonn. Her er det store skalaforskjeller som vi prøver å sortere fra hverandre. Vi vil aldri kunne tilrettelegge for effektiv, miljøvennlig og sikker transport, hvis vi kun tenker og snakker om overføring. Vi må ha mer relevante diskusjoner, legger Marskar til, og viste til hvor mange biler mindre det kan bety å få mindre godstransport på veiene.

- Det at vi har fått denne statistikken er viktig. Egentlig har vi skjønt lenge at det har vært noe feil med tidligere statistikker, for da vi sammenliknet med losstatistikken vår, styrket resultatene inntrykket av at noe ikke stemte, sier Slotsvik.

Når rapporten fra NTP Godsprosjekt legges fram 25. februar samtidig som NTP rapporten for analyse og strategi, tror Slotsvik det vil vitalisere nye og viktige diskusjoner.
- Vi vil lese rapporten og få helt nye diskusjoner som vil vitalisere mye som har vært diskutert tidligere, sier Slotsvik.

Voldsom vekst
Hun forteller om ca 50.000 losinger årlig, et tall som har holdt seg stabilt til tross for at stadig flere fartøy seiler med farledsbevis.

- Det har vært en voldsom vekst i antall seilinger med farledsbevis, det sier oss noe om trafikkutviklingen, sier Slotsvik.

Hun forklarer det nye faktagrunnlaget med at Norge er en del av en stor internasjonal logistikk-kjede. Det er nødvendigvis ikke ferdigvare som sendes ut av Norge, men industrivarer i prosess. Det gir tall som igjen gir mer kunnskap.

Marked i endring
- Jeg tror også NHO Sjøfart vil komme med andre ønsker når de får lest disse tallene og virkningen av dem. De kan resultere i andre ønsker enn bare intensiver til næringen, tror Slotsvik.

Hun mener utviklingen og tallene viser at markedet selv får til endringer i stor grad.
-  Etter hvert som prosjektleder Marskar har kommet med tall, ser vi at det ikke nødvendigvis er tung statlig styring som skal til, men virkningen som lovverk og avgiftsinnvirkinger har, som miljøavgifter, sier kystdirektøren.

Hun er spent på hvordan CO2-fri godsdistribusjon i byene vil slå ut for sjøtransporten.
- Det kan være knallviktige sammenhenger ingen har tatt helt tak i. Det viser at det kan komme konkurransegrensesnitt mot sjøtransporten som ikke har vært der før, som når vi sier ja til europeiske krav.

Siste nytt