Publisert: , Oppdatert:

Bedre beredskap avverget oljevernaksjoner i 2014

Til tross for økning i sjøtrafikken og transport av potensielt forurensende last, var det i fjor ingen hendelser som medførte akutt forurensning av betydning.

Det er nå fire år siden Kystverket gjennomførte den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen til ”Godafoss” i Oslofjorden.

1058 hendelser

Tallene for sjøtrafikk og antall skipsbevegelser er stort sett økende langs hele kysten og forventes i tillegg å fortsette å øke de kommende årene. Det har heller ikke vært noen vesentlig nedgang de siste årene i antall hendelser som håndteres av Kystverkets beredskapsvakt mot akutt forurensning. 

Totalt loggførte Kystverkets beredskapsvakt mot akutt forurensning 1058 hendelser som medførte fare for akutt forurensning eller akutt forurensning. Av disse medførte 536 hendelser utslipp av akutt forurensning. Et av de større utslippene i fjor var et utslipp fra Conoco Philips oljeanlegg Eldfisk 58 kubikkmeter råolje. Her førte Kystverket tilsyn med operatørens oljevernaksjon.

75 grunnstøtinger

Antallet grunnstøtinger var i fjor 75. Gjennomsnittlig innebærer dette minst én grunnstøting hver uke.

Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly mener bedre overvåkning gjennom blant annet Kystverkets sjøtrafikksentraler og fly- og satellittovervåkning har styrket beredskapen. Tidlig inngripen ved hjelp av de ulike fartøysressursene Kystverket disponerer gjennom beredskapsavtaler, har også vært avgjørende.

-  Redningsskøytene, Kystvaktens fartøyer og ikke minst Kystverkets egne slepebåter avverget i fjor flere situasjoner som kunne ført til betydelig forurensning, sier Ly

 

 

Siste nytt