Publisert: , Oppdatert:

Fornyer AIS-nettverket langs kysten

Kystverket fornyer nettverket AIS Norge som strekker seg fra svenskegrensen til Kirkenes. Nærmere 50 AIS-basestasjoner skal byttes ut innen 2016.

Arbeidet starter opp allerede denne uka, med utskifting av basestasjonene ved Hurum i Oslofjorden, Kjøkøy i Østfold og Hisøy i Aust-Agder. Alle basestasjonene i AIS Norge skal fornyes innen utgangen av 2016. I tillegg skal det etableres nye AIS-basestasjoner i Sognefjorden, Geirangerfjorden og deler av Svalbard, som i dag ikke er dekket av landbasert AIS.

− AIS-nettverket har revolusjonert vår kunnskap om skipstrafikken langs kysten, sier sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Arve Dimmen. 

− Det har gitt oss et alltid oppdatert situasjonsbilde som er viktig for Hovedredningssentralene, Kystvakten, Fiskeridirektoratet og ikke minst våre egne sjøtrafikksentraler. I tillegg genereres trafikkdata som benyttes for risikoanalyser, planleggingsformål, miljøanalyser og generell statistikk for sjøtransporten. Denne fornyelsen forbedrer og sikrer denne kapasiteten i mange år fremover.

Et verktøy for økt sjøsikkerhet

AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

Kystverket etablerte i 2005 AIS Norge, som i dag består nærmere 50 basestasjoner som fanger informasjon om alle skip over 300 bruttotonn, deriblant fartøyets posisjon, kurs, fart og identitet.

Ny og bedre teknologi

Kystverket inngikk 16. februar kontrakt med Kongsberg Seatex, som skal levere den nye generasjonen av AIS basestasjoner. Disse er basert på satellitt teknologi som gir bedre og mer robust dekning av skipsfarten.

− Vi regner med å få en 20 prosent forbedring i dekningen til AIS Norge. Vi har gjennomført tester som viser at de nye basestasjonene også fanger opp svake AIS-signaler fra skipstrafikken og mindre fritidsfartøy som har AIS sendere om bord, sier senioringeniør i Kystverket, Harald Åsheim.

Fornyingen vil også forbedre dekningsområdet for AIS i Nordsjøen, hvor det i dag er det er et gap mellom AIS-basestasjoner som er plassert langs kysten og de som er plassert på offshoreinstallasjoner.

− Med bedre basestasjoner vil disse gapene bli lukket og vi vil kunne følge skip hele veien fra kai til plattform og tilbake, opplyser Åsheim. 

Sikrere tilgang på data

Det skal i tillegg etableres en dobbel datastrøm mellom AIS Norge og sjøtrafikksentralenes AIS-nettverk. En bedre samhandling mellom disse to nettverkene vil gi sjøtrafikksentralene og AIS Norge enda bedre oversikt over skipstrafikken, og styrke sikkerheten og stabiliteten i tilgangen på AIS-data.

For Kystverkets fem sjøtrafikksentraler er AIS et sentralt verktøy for å overvåke og regulere skipstrafikken innenfor sine virkeområder.

Fakta

Kystverkets nåværende AIS-nettverk dekker, med enkelte unntak, området fra grunnlinjen og 40-60 nautiske mil ut fra kysten. AIS-nettverket mottar alle AIS-meldinger sendt fra fartøy innenfor dette dekningsområdet.

AIS-meldingene blir samlet i AIS Norge og gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter som har myndighetsansvar innenfor sikkerhet og beredskap, deriblant Hovedredningsentralene, Forsvaret og politiets grenseovervåking.

AIS Norge har kapasitet til å lagre AIS-data over flere år. Dataen brukes blant annet til å kartlegge transportmønster og trender i forbindelse med transportplanlegging og analysearbeid.

AIS Norge driftes av Kystverkets Senter for Los og VTS som er lokalisert i Haugesund.

Siste nytt