Publisert: , Oppdatert:

Første milepæl nådd i konkurranseutsettingsprosessen

Fristen for å levere forespørsel om deltakelse i anbudskonkurransen for Kystverkets tilbringertjeneste gikk ut i dag kl 12.00

Det viser seg at det er stor interesse for å delta i anbudskonkurransen. 

- Vi har lykkes med å trekke til oss både store og små potensielle leverandører, sier leder for stabsenhet Innkjøp og anskaffelser i Kystverket Olav Inge Mork

Nå begynner jobben med å finne kvalifiserte tilbydere for Kystverket. Dette arbeidet vil pågå frem til 20. februar. Da vil invitasjon til å delta bli sendt ut. Samtidig pågår et arbeid med å fastsette kravspesifikasjon.

7. august vil inviterte tilbydere levere sine tilbud. Etter den tid vil det følge forhandlinger med leverandører. Målet er at kontrakter vil bli signert i november. 

Om Kystverkets tilbringertjeneste for los 

Siste nytt