Publisert: , Oppdatert:

Inviterer til NTP-pressekonferanse

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS inviterer til pressetreff i forbindelse med at rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem – Hovedrapport fra analyse- og strategifasen» blir presentert og overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har utarbeidet rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem – Hovedrapport fra analyse- og strategifasen». Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med den kommende Nasjonale transportplanen, og presenteres og overleveres til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen onsdag 25. februar kl 1200.

I den forbindelse inviteres det til pressetreff i Plenumssalen, R4, Møllergata 17, Regjeringskvartalet, Oslo.

Representanter for de tre statlige transportetatene og Avinor orienterer og svarer på spørsmål, sammen med samferdselsministeren.

Følg pressetreffet og rapportoverleveringen på Nett-TV

Siste nytt