Publisert: , Oppdatert:

Øvde på skipsulykke med fare for svovelutslipp

Et containerfartøy kolliderer med en liten tankbåt lastet med svovelsyre. Hvem har ansvaret for hva dersom dette skjer?

Dette var tema da nordiske land gjennomførte en felles øvelse nylig.

17. og 18. februar deltok representanter både fra Kystverket og Bergen brannvesen på en øvelse i Fredrikshavn, der tema var skipsulykke med fare for utslipp av kjemikalier.

Viktige problemstillinger
Kystverket har avtale med to store brannvesen, Oslo og Bergen, som kan yte bistand til skip ved  kjemikalieulykker til sjøs (se faktaboks).
- Vi drøftet viktige problemstillinger ved en slik ulykke med kolleger fra Danmark, Sverige og Finland. En slik ulykke kan skje i Skagerak, sier Ole Kristian Bjerkemo, seniorrådgiver i Kystverket.

Ansvar og håndtering
Scenario for øvelsen var en kollisjon mellom et containerfartøy og en liten tankbåt lastet med svovelsyre i Skagerrak.
- Viktige momenter var varslingsrutiner, avklaring av hvilket land som hadde ansvar for å følge opp ulykken og hvordan selve ulykken skulle håndteres.

Han forteller at skrivebordsøvelsen ble gjennomført innenfor rammen av Københavnavtalen som handler om nordisk samarbeid om bekjempelse av forurensing på sjøen. Deltakere i øvelsen var derfor representanter fra både Danmark, Finland, Norge og Sverige.
- Vi involverte også EUs rådgivningstjeneste for kjemikalieulykker, MAR-ICE, legger Bjerkemo til.

Fakta

RITS
For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip.

To av disse har Kystverket inngått egen avtale med, slik at de er spesialtrent for å håndtere skipsulykker med utslipp av kjemikalier, i tillegg til redningsarbeid til sjøs.

Les mer om RITS her.

Københavnavtalen
Det nordiske samarbeid om bekjempelse av forurensing på sjøen er basert på København-avtalen av 1971. Les mer om hvilke land, og hva avtalen omfatter her.

Avtalens offisielle navn er ”Nordisk avtale om samarbeid vedrørende bekjempelse av forurensing av havet med olje og andre skadelige stoffer.”

Innenfor rammen av Københavnavtalen gjennomføres årlige regionøvelser, i tillegg til andre øvelser - som den vi her har omtalt. Norge deltar i årlig regionøvelse med Sverige og Danmark, i henhold til regionavtale som dekker Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat.

 

Siste nytt