Publisert: , Oppdatert:

Rapport fra hendelse i Bøkfjord

Rapport fra hendelse med fartøyet Triathlon 4. november 2014:

Tankfartøyet Triathlon lå tirsdag 4. november 2014 i Bøkfjorden utenfor Kirkenes og ventet på last. Den 2. november hadde fartøyet overført all last til tankfartøyet Deep Blue, og den 4. november hadde det dermed ikke farlig eller forurensende last om bord.

Litt før kl. 5 kontaktet fartøyet på eget initiativ taubåter og los med bekymring for økende vind. Kort tid etter oppdaget Vardø VTS at fartøyet hadde avvikende bevegelsesmønster, og tok kontakt med fartøyet.

Losen reiste umiddelbart for å bistå fartøyet. I samråd med losen valgte fartøyet å beholde ankeret ute for å redusere avdrift. Taubåtene Boa Siw og Boa Brage ankom fartøyet ca kl. 0540. Losen kom om bord kl. 0605.

Vindstyrken ble da avlest til rundt 30 m/s. Kl. 0625 hadde brobesetningen sammen med taubåtene kontroll over situasjonen. Kystverket har som rutine å informere fartøy som skal foreta slike operasjoner om kontaktpunkt i tilfelle hendelser. Dette gjøres for å redusere responstiden dersom uforutsette hendelser skulle oppstå.

Kontaktperson: Roy Arne Rotnes, Losoldermann Troms, Finnmark og Svalbard. Tlf: 416 13 984 / 784 77 451

Siste nytt