Publisert: , Oppdatert:

Innspillsmøter om revisjon av havne- og farvannsloven

Kystverket og Samferdselsdepartementet inviterer til regionale innspillsmøter i forbindelse med revisjon av havne- og farvannsloven. (NB! Ny dato for Oslo-møtet)

Gjeldende havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010. Hovedmålsettingen med ny lov var å etablere et juridisk rammeverk som bidrar til at havnene utvikles til logistikknutepunkt, og til effektiv og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med andre transportformer.

Det er ønskelig å vurdere om loven oppfyller lovgivers intensjoner. På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Kystverket og departement som skal evaluere og eventuelt revidere regelverket. 

Som et ledd i dette arbeidet, inviteres det til regionale innspillsmøter i 2015.

Hensikten med møtene er å få innspill til evalueringen og revisjonen av havne- og farvannsloven fra interessentene; kommuner, havner, næringsliv mv.

For sted, tid og påmelding, se tabell. Alle møtene varer fra kl. 1000 til 1400. Enkel lunsj.

Vi ønsker innspill og synspunkter fra deltakerne. Det er også mulig å sende inn skriftlige innspill (post@kystverket.no), og det vil være anledning til å ta opp problemstillinger knyttet til alle sider av havne- og farvannsloven på alle møtene.

STED

DATO

PÅMELDING

FRIST

KONTAKT-PERSON

TROMSØ
Clarion Hotel The Edge

10.02.

chris-thomas.jorgensen
@kystverket.no

29.01.

Chris-Thomas Jørgensen,
tlf. 955 59 552

TRONDHEIM
Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport

11.02.

borre.tennfjord
@kystverket.no

04.02.

Børre Tennfjord,
tlf. 902 28 209

BERGEN
Scandic Bergen City

03.03.

dialogmote.vest
@kystverket.no

23.02.

Knut Stenevik,
tlf. 52 73 32 15,

eller Ingelin Paulsen,
tlf. 52 73 32 21

KRISTIANSAND
Hotel Norge Kristiansand 

11.03.

thor.messel
@kystverket.no

04.03.

Thor Messel,
tlf. 37 01 97 35 /
932 03 466

OSLO
Scandic Helsfyr, Strømsveien 108

16.04.

thor.messel
@kystverket.no

08.04.

Thor Messel,
tlf. 37 01 97 35 /
932 03 466

Siste nytt