Publisert: , Oppdatert:

Skal bedre oljevernberedskapen i Nordsjøen

Kystverket er denne uken vertskap når representanter fra Nordsjø- landene samles i Trondheim for å arbeide videre med fremtidens beredskap mot akutt forurensning i Nordsjøbassenget.

Prosjektet heter BE- AWARE,  finansieres av EU og ble initiert gjennom den såkalte Bonn- avtalen som er en europeisk samarbeidsavtale for oljevernberedskap. 

Felles samling av data for første gang

For første gang har Nordsjø- landene gått sammen om å innhente ny og oppdatert kunnskap om miljørisiko ved akutt forurensning i dette området. Hensikten har vært å forstå og identifisere risiko for akutt forurensning og å sammenlikne forskjellige strategier for å finne de beste tiltakene for forbygging og bekjempelse av akutte forurensningsulykker. Både med tanke på utslipp fra skip og fra oljeindustrien.

- En felles strategi for forebygging og aksjon mot akutt forurensning er svært viktig i Nordsjøen som har betydelig skipstrafikk og oljevirksomhet, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Prosjektseminaret gjennomføres den 27. og 28. januar i Trondheim.

Les mer om BE- AWARE og Bonn- avtalen:  http://www.bonnagreement.org/be-aware .

 

Siste nytt