Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

U-864: Støttefylling bygges høsten 2015

Området U-864 ligger i er geoteknisk ustabilt og Kystverket må derfor bygge en støttefylling på sjøbunnen ved forskipet før ytterligere tiltak kan gjennomføres.

Vrakdelene til U-864 ligger i et geoteknisk ustabilt område. (Foto: Kystverket)
Vrakdelene til U-864 ligger i et geoteknisk ustabilt område. (Foto: Kystverket)

Kystverket har i Statsbudsjettet for 2015 fått tildelt midler for å igangsette dette arbeidet. Det vil derfor lyses ut en offentlig anbudskonkurranse, der man forventer å tildele kontrakt i løpet av sommeren 2015.

Strenge miljøkrav

Utleggingen av støttefyllingen gjennomføres av skip som er designet for slikt arbeid, og er de samme som benyttes i Nordsjøen ved etablering av støttefyllinger ved rørledninger. Det stilles strenge miljøkrav til en slik operasjon og alt arbeid vil miljøovervåkes i tråd med krav og akseptkriterier som allerede er utarbeidet.

Kan rase ut 

Analysene av geotekniske målingene som er gjennomført viser at skråningen i vrakposisjonen kan bli ustabil og rase ut dersom det gjennomføres tiltak på baugseksjonen, enten i form av fjerning av kvikksølvbeholdere i kjølseksjonen eller en tildekking. For å redusere denne risikoen ved et senere tiltak, etableres det derfor en 7 meter høy støttefylling i bunnen av den dalen i vrakposisjonen. For å oppnå optimal effekt av støttefyllingen, bør denne ligge og konsolidere sjøbunnen i 12 til 18 måneder for det gjøres ytterligere arbeid i vrakposisjonen.  

Fakta

  • Kystverket har gjennomført geotekniske målinger av sjøbunnen i vrakposisjonen for U-864 i 2006 og oppdatere målinger i 2013.
  • Disse målingene er analysert av NGI og DNV GL og disse etatene har anbefalt Kystverket å etablere en støttefylling i bunnen av den undersjøiske dalen der vraket ligger.
  • Anbefalingen er inkludert i Kystverkets forprosjekt som ble overlevert Samferdselsdepartementet i 2014.

Siste nytt