Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Er halvveis i utbedringen av AIS nettverket

Kystverket har skiftet ut halvparten av AIS basestasjonene i nettverket «AIS Norge», som strekker seg fra svenskegrensen til Kirkenes. Utbedringen gir enda bedre dekning av skipstrafikken langs kysten.

− Vi har skiftet ut basestasjoner helt opp til Trondheim og i høst er det basestasjonene i Nord-Norge som står for tur, opplyser prosjektleder Harald Åsheim i Kystverket. 

Fornyingsarbeidet startet opp i februar og skal fullføres innen 2016. I tillegg til utbytting av gamle AIS basestasjoner er det etablert nye i Sognefjorden og Geirangerfjorden. Det skal også etableres en ny AIS basestasjon på Svalbard.

Enda bedre dekning

De nye generasjonen AIS basestasjoner er basert på moderne AIS teknologi som gir bedre og mer robust dekning av skipsfarten.

− Vi ser at rekkevidden på de nye stasjonene er mye bedre. Antallet skip som fanges opp har på noen steder økt med mer enn 20 prosent, kanskje over 30 prosent, sier Åsheim.

Oppgraderingen av AIS nettverket har også gitt en betydelig forbedring i dekningsområdet for AIS i Nordsjøen. 

− Tidligere har det vært et gap mellom landbaserte basestasjoner og basestasjoner som er plassert på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Siden de nye basestasjonene gir enda bedre dekning har vi klart å tette dette gapet de fleste steder, slik at vi nå kan følge skip hele veien fra kai til plattform og tilbake, opplyser Åsheim. 

Ser skip i sanntid

AIS nettverket «AIS Norge» ble etablert i 2005, og består av rundt 50 basestasjoner. Disse mottar automatisk sanntidsinformasjon om alle skip over 300 bruttotonn, deriblant fartøyets posisjon, kurs, fart og identitet. 

AIS gir et oppdatert situasjonsbilde om skipstrafikken som til en hver tid seiler langs kysten. Disse opplysningene gjøres tilgjengelig for andre offentlige myndigheter, eksempelvis Hovedredningssentralene, politiet, Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Tollvesenet.

I tillegg genereres trafikkdata som benyttes for risikoanalyser, planleggingsformål, miljøanalyser og generell statistikk for sjøtransporten. Oppgraderingen av AIS nettverket forbedrer og sikrer denne kapasiteten i mange år fremover.

Fakta

AIS er et automatisk identifikasjonssystem innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

Kystverkets nåværende AIS-nettverk dekker, med enkelte unntak, området fra grunnlinjen og 40-60 nautiske mil ut fra kysten. AIS-nettverket mottar alle AIS-meldinger sendt fra fartøy innenfor dette dekningsområdet.

AIS-meldinger blir samlet i AIS Norge og gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter som har myndighetsansvar innenfor sikkerhet og beredskap, deriblant Hovedredningssentralene, Forsvaret og politiets grenseovervåking.

Siste nytt