Publisert: , Oppdatert:

Høring: Detaljreguleringsplaner for innseiling til Grenland

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Kystverket Sørøst, legger fram forslag til tre detaljreguleringsplaner for ”Innseiling Grenland” til offentlig ettersyn. Nå foreligger også rapporten "Risikoanalyse innseiling Grenland havn".

Det er definert tre tiltaksområder med behov for utdypingstiltak.

  • Delområde A - Gamle Langesund, Bamble, Porsgrunn og Larvik kommune
  • Delområde B – Helgeroafjorden, Larvik kommune 
  • Delområde C – Kalven, Porsgrunn kommune  

Informasjon om planarbeidet og plandokumentene fås ved henvendelse til Kystverket Sørøst v/Geir Solberg, geir.solberg@kystverket.no, tlf 37 01 97 48/ 952 40 538.

Merknader og innspill til planarbeidet merkes med ”2011/1880  - Detaljregulering for innseiling Grenland, høring av reguleringsplan” og sendes til: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund.

Frist for å komme med innspill er satt til 8. september 2015.

Dokumenter til offentlig ettersyn: 

Planbeskrivelse

Innseiling Grenland

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser for ”Reguleringsplan for Innseiling Grenland”

Plankart

Delområde A - Gamle Langesund
Delområde B - Helgeroafjorden
Delområde C -  Kalven

Relevante fagrapporter

Ny av 27. sept. 2015: Risikoanalyse innseiling Grenland havn

Korrigert Varslingsbrev Høring Innseiling Grenland
Vedlegg 10 08-03601-18  Rapport fra arkeologiske undersøkelser vedr farledsutbedring
Vedlegg 3 Referat fra oppstartsmøte
Vedlegg 5a 2015-06-26-RP_Grenland-Gamle Langesund
Vedlegg 5b 2015-06-26-RP_Grenland-Helgeroafjorden
Vedlegg 5c 2015-06-26-RP_Grenland-Kalven
Vedlegg 6 2015-06-26 Planbestemmelser
Vedlegg 7-Geofysisk og miljøteknisk GRENLAND
Vedlegg 8 DNV Rapport biologiske undersøkelser
Vedlegg 9 Strømrapport_Grenland

Siste nytt