Publisert: , Oppdatert:

Høring: Detaljreguleringsplaner for innseiling til Kragerø

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst legger fram forslag til detaljreguleringsplaner for innseilingen til Kragerø til offentlig ettersyn.

Disse er for "Innseiling Kragerø - Galeioddbåane", "Innseiling Kragerø – Knubbhausen og "Innseiling Kragerø−Lovisenbergsundet.

Informasjon om planarbeidet og plandokumentene fås ved henvendelse til Kystverket Sørøst v/Geir Solberg, geir.solberg@kystverket.no, tlf 37 01 97 48/ 952 40 538.

Merknader og innspill til planarbeidet merkes med ”2013/4391 – Detaljregulering for innseiling Kragerø – høring av reguleringsplan”, og sendes til: Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund.

Frist for å komme med innspill er satt til 8. september 2015.

Dokumenter til offentlig ettersyn: 

Galeioddbåane

Referat oppstartsmøte
Planbeskrivelse Galeioddbåen
Varslingsbrev Galeioddbåane
Vedlegg 10 Multiconsult 712389-RIGm-RAP-001-Innseiling Kragerø
Vedlegg 11 ST-10827-2 Kvalitativ risikoanalyse Innseiling til Kragrø
Vedlegg 4 Tiltak Kragerø-Galeioddbåane
Vedlegg 5 Plankart_Kragerø-Galeiodbåene
Vedlegg 6 Reguleringsbestemmelser Innseiling Kragerø - Galeioddbåane
Vedlegg 8 NGI Geofysisk og geoteknisk undersøkelse
Vedlegg 9 DNV - Biologiske undersøkelser

Knubbhausen

Planbeskrivelse Kragerø - Knubbhausen
Varslingsbrev Knubbhausen
Vedlegg 1, 2014-06-25 Varslingsbrev Kragerø - Knubbhausen
Vedlegg 2 Innspill fra planoppstart Kragerø-Knubbhausen
Vedlegg 3, 2014-05-11 Referat oppstartsmøte Kragerø
Vedlegg 4, 2015-05-27 Tiltak Kragerø-Knubbhausen
Vedlegg 5, 2015-05-26-Plankart Kragerø-Knubbhausen
Vedlegg 6, 2015-06-25 Reguleringsbestemmelser Kragerø - Knubbhausen
Vedlegg 7, 2014-11-26 Godkjent planprogram Kragerø-Knubbhausen
Vedlegg 8 Rapport fra arkeologiske undersøkelser vedr farledsutbedring
Vedlegg 9 NGI Geofysisk og geoteknisk undersøkelse
Vedlegg 10 DNV - Biologiske undersøkelser
Vedlegg 11 Multiconsult 712389-RIGm-RAP-001-Innseiling Kragerø
Vedlegg 12 ST-10827-2 Kvalitativ risikoanalyse Innseiling til Kragerø
Vedlegg 13, 2015-06-01 KU Marint naturmiljø Kragerø

Lovisenbergsundet

Planbeskrivelse Kragerø-Lovisenbergsundet
Varslingbrev Lovinsenbergsundet
Vedlegg 1, 2014-06-25 Varslingsbrev Kragerø-Lovisenbergsundet
Vedlegg 3, 2014-05-11 Referat oppstartsmøte Kragerø
Vedlegg 4, 2015-04-30 Tiltak Kragerø-Lovisenbergsundet_Kragerø
Vedlegg 5, 2015-06-25 Plankart Kragerø-Lovisenberg
Vedlegg 6, 2015-06-25 Reguleringsbestemmelser Kragerø-Lovisenbergsundet
Vedlegg 7 Rapport fra arkeologiske undersøkelser vedr farledsutbedring
Vedlegg 8 NGI Geofysisk og geoteknisk undersøkelse
Vedlegg 9 DNV - Biologiske undersøkelser
Vedlegg 10 Multiconsult 712389-RIGm-RAP-001-Innseiling Kragerø
Vedlegg 11 Kvalitativ risikoanalyse Innseiling til Kragrø

Siste nytt