Publisert: , Oppdatert:

Høring: Endringer i losforskriften - lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

Kystverket foreslår en rekke endringer i vedlegg 3 til lospliktforskriften, som inneholder lokale begrensninger for bruk av farledsbevis. Høringsfrist er 30. september.

Endringene er en oppfølging av arbeidet med å gå gjennom lokale begrensninger for bruk av farledsbevis og gjøres på bakgrunn av anbefalingene i rapporten "Risikoanalyse av farleder – Lengdebegrensninger ved bruk av farledsbevis”, DNV-GL 19. mai 2015, nr. 2015-0444.

Totalt 60 farleder er omfattet av rapporten. For 36 av farledene medfører anbefalingene at lengdegrenser i enten klasse 1 eller 2 økes eller fjernes. I 15 farleder strammes lengdegrensen inn eller det innføres begrensninger hvor det tidligere ikke har vært regulert. For resten av farledene er det ingen endring, eller anbefalingen er på 150 meter slik at de ikke inkluderes i vedlegg 3.

Kontaktopplysninger

Vi ber om ateventuelle merknader sendes til Kystverket innen 30. september 2015.

Merknader kansendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no.

Vennligst merk svaret med vår referanse 2014/1924.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Henning O. Teigene på telefon 70 23 10 51/48 eller per e-post til henning.osnes.teigene@kystverket.no.

Vedlegg:

Siste nytt