Publisert: , Oppdatert:

Signerte avtaler for bedre statlig slepeberedskap

De nye kontraktene om statlig slepeberedskap innebærer høyere miljøprofil, videreføring av norske lønns- og arbeidsvilkår – og lavere pris på tjenesten.

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly har signert nye avtaler for statlig slepeberedskap for de neste 1+1 årene med rederiene Buksèr og Berging AS (med fartøyene BB Supporter og BB Connector), Simon Møkster Shipping AS (med fartøyet Strilborg) og Nor Supply Offshore AS (med fartøyet NSO Crusader)

– De nye kontraktene med fire fartøy utgjør en viktig del av den statlige slepeberedskapen, som ellers omfatter fartøyene til Kystvakten og øvrige tilgjengelige ressurser langs kysten, sier Ly.

Inngår i oljevernberedskapen

Kystvakten, private sleperessurser og redningsselskapets fartøyer bidrar også til den totale nasjonale slepeberedskapen.

–  I tillegg til slepeberedskap inngår fartøyene også i vår generelle oljevernberedskap. De deltar i øvelser og trener på oljevernfunksjonen, fortsetter Ly.

Stor bredde i øvelsene

Nylig ble det gjennomført en øvelse mellom et av fartøyene med fornyet kontrakt, BB Connector, og Color Lines Superspeed1.

Se flere bilder fra øvelsen her.

Beredskapsdirektøren sier det er positivt at fartøyene øves mot nye fartøy, fra passasjerbåter til tankbåter og andre fartøy.

Stilte krav til miljøprofil

– Som en del av den nye kontrakten har vi stilt høyere krav til miljøprofil. Dette innebærer at fartøyer med lavt bunkersforbruk og klimagassutslipp ble premiert i konkurransen. Kystverket har tatt i bruk Environmental Ship Index (ESI) som del av kravspesifikasjonen. Denne indeksen premierer skip med lavere utslipp av klimagasser, sier Ly.

Avtalene innebærer også en videreføring av krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte på fartøyene som inngår i den statlige slepeberedskapen.

Som Kystverket tidligere har opplyst, innebærer de nye avtalene en besparelse på ca. 20 millioner kroner.

Fakta

Slepeberedskapen

  • Fyrste gong etablert i 2003 i Nord-Noreg. Fyrst med tre fartøy – eit samarbeid Kystvakten/Kystverket.
  • I 2005 leverte Kystverket ei utgreiing om ein samla framtidig nasjonal slepeberedskap.
  • I 2009 blei det løyvt midlar til å etablere statleg slepeberedskap på Sørlandet.
  • Frå 2010. Den statlege slepeberedskapen vert vareteke og finansiert over Kystverkets budsjett.
  • I 2011 blei beredskapen utvida med eitt fartøy på Vestlandet, flåten består derfor no av fire fartøy.
  • Les meir om Kystverkets slepeberedskap her.

Siste nytt