Publisert: , Oppdatert:

Skip skal melde til Tollvesenet via SafeSeaNet

Toll- og avgiftsdirektoratet informerer om at alle meldepliktige skipsanløp til Tollvesenet nå skal rapporteres i SafeSeaNet Norway. Ordningen trådte i kraft fra 1. juli 2015. For nærmere informasjon se www.toll.no.

SafeSeaNet Norway er basert på det europeiske Single Window konseptet som anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang. I Norge er det Kystverket som står for utviklingen av et slikt system.

Informasjonen skal videreformidles automatisk til nasjonale myndigheter for å forenkle og øke kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere. Informasjon om farlig eller forurensende last blir videreformidlet til det sentrale europeiske SafeSeaNet systemet.

Mer om SafeSeaNet Norge her.  

 

 

 

Siste nytt