Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

– Ta hensyn til sjøs, avpass farten og bruk flytevest!

– Med kampanjen #Umistelig ønsker Kystverket å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige for noen, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. Bruk redningsvest og tilpass farten, oppfordrer kystdirektør Kirsti Slotsvik.

I fjor omkom 37 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Det er ni flere enn i  fjor (28 omkomne i 2014). 

Holdningskampanjer må til

– Vi har sett en positiv trend med færre omkomne på sjøen de siste årene. Men i fjor var det dessverre en markant økning. Dette viser at det fortsatt er viktig med forebyggende arbeid rettet inn mot fritidsbåtbrukere.  Vi vil, sammen med andre etater og organisasjoner, jobbe videre for å redusere dødstallene, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Som i tidligere år er menn overrepresentert i dødsstatistikken ved bruk av fritidsbåt. Hele 34 av 37 omkomne i 2015 var menn. Og det er ikke ungdommen som er uforsiktig på sjøen. 70 prosent av de omkomne er menn over 40 år. Den gjennomsnittlige alderen på de omkomne i 2015 var 54 år, noe som er i tråd med tidligere år, viser en statistikk fra Sjøfartsdirektoratet. Sommeren er høysesong, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk av åpen motorbåt.

Kampanjefilm i sosiale medier

– Derfor har Kystverket i sommer en kampanje som spesielt er rettet mot menn over 40 år. Med kampanjen #Umistelig ønsker vi  å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. Bruk redningsvest og tilpass farten, oppfordrer kystdirektøren.

Statistikken viser at hele 22 av de 37 omkomne i 2015 ikke brukte flytevest da ulykken inntraff. Åtte av de døde hadde flytevest på, mens bruken av vest er ubekreftet for seks av de omkomne. 

– Selv om statistikkmaterialet vi har tilgang til ikke sier noe konkret om det, vet vi at i flere av disse ulykkene har fart vært en medvirkende årsak til at ulykken inntreffer. Samtidig er det trist å se at det fortsatt er mange som ikke benytter flyteplagg når de er ute i båt, forklarer kystdirektør Kirsti Slotsvik.   

Fart dreper – også til sjøs

Konkret ber kystdirektøren folk tenke over de kreftene som er i sving når man er i båt, og når farten er stor.– Ville du ha kjørt i 60 kilometer i timen med familien i bilen din – uten å bruke sikkerhetsbelte? I båt bruker du ikke sikkerhetsbelte, men å kjøre i opp mot 32 knop gjøres ofte – uten en gang å reflektere over farene. Det bør du kanskje? påpeker hun.Og understreker noe som burde være en selvfølge:– Vi må tenke på at fart dreper – også til sjøs!

Vis hensyn

Sikkerhet til sjøs handler om å ta hensyn, både til seg selv og til andre. Fart dreier seg ikke utelukkende om å begrense dødsfall og skader. Det dreier seg også om å ta hensyn til andre som er på sjøen, og å ta ansvar for at det skal bli gode opplevelser for alle.

– Lovverket sier faktisk at man skal ta hensyn. Der står det blant annet at fartøyer skal utvise forsiktighet, og avpasse farten etter størrelsen på fartøyet, konstruksjon, manøvreringsevne og forholdene i farvannet. Dette for at det ikke skal lage bølger, eller at man skal risikere å forårsake skade eller fare for skade på personer. Og det gjelder både badende, andre fartøyer, strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller andre ting i omgivelsene, opplyser kystdirektøren. 

Det er den enkelte kommune som fastsetter de lokale fartsforeskriftene for sine områder.– Men Kystverket er klar i sine anbefalinger om at innenfor 50 meter fra land, øyer holmer og skjær bør fartsbegrensningen være på fem knopp – altså for typiske innaskjærsområde, områder nært kaier, badeplasser, rekreasjonsområder og lignende, forklarer Slotsvik.

Kartløsning

Kystverket har utviklet en digital kartløsning som viser de lokale fartsbegrensningene til sjøs. Kartet er laget for å gjøre de lokale fartsforskriftene i sjø, elv og innsjø mer tilgjengelig og brukervennlig for sjøfarende.

Bruk flyteplagg!

Tallene over omkomne i fritidsbåtulykker de senere årene viser at svært mange av de omkomne ikke brukte flytevest. Sjøfartsdirektoratet påpeker at bruk av flytevest er det enkelttiltaket som har størst effekt når det gjelder å redde liv.

– Fra 1. mai 2015 ble det påbudt å bruke vest når en oppholder seg i fritidsbåter under åtte meter. Nå holder det ikke lenger at vesten er tilgjengelig om bord. Den skal brukes!, påpeker kystdirektøren.

I flere av dødsfallene med fritidsbåt i fjor hadde de omkomne promille i blodet. 

– Å kombinere alkohol og bilkjøring er noe man ikke ville vurdere en gang. Spesielt ikke med familien og/eller venner i bilen. Men på sjøen gjøres dessverre andre vurderinger. Trygg ferdsel på sjøen, for seg selv og andre, handler i det store og hele om å bruke båtvett, unngå rusmidler, bruke flytevest og å avpasse farten. Har man dette med seg skaper man gode minner, og tar vare på det som er umistelig, avslutter kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kontaktpersoner:


Fungerende kommunikasjonsdirektør Pål Are Lilleheim, mobilnr: 92687085

Siste nytt