Publisert: , Oppdatert:

Cruisesesongen 2015 er i gang

Høysesongen for cruisetrafikk langs norskekysten har startet. Det betyr travle dager for Kystverkets lostjeneste. Det ligger an til en nedgang i antallet cruiseanløp til norske havner i år. Nedgangen blir på mellom 10 og 20 %.

- En av årsakene til nedgangen kan være at cruiseskipene er blitt større, og at hvert skip frakter flere passasjerer, sier konstituert losdirektør, John Evensen.
- Cruisenæringen er også var for konjungtursvingninger i turistmarkedet og rammebetingelser fra politisk hold. Aktiviteten utvikler seg fra år til år.

Behovet for lostjenester er likevel høyt gjennom hele sommeren, og Kystverket Lostjenesten er godt forberedt på oppgavene.  

- Vi ønsker å gi best mulig service til kundene, også når pågangen er stor, sier losdirektøren.
- Vi gjør derfor vårt ytterste for at fartøy skal slippe å vente på grunn av losmangel.  Dette løser vi ved å tilpasse bemanningen, og utnytte losressursene så godt som mulig langs hele kysten.

(saken fortsetter under illustrasjonsbildet) 

 

Oslofjorden 
- Vi venter om lag 105 anløp til Oslo i årets sesong. Det er i snitt tre anløp per dag, melder losoldermann for Oslofjorden, Elise Rusten. Til sammenligning var det i fjor 129 anløp, i 2013 159 og all time high i 2012 med hele før 181 cruiseskipanløp. 

Skagerrak
I Skagerrak losoldermannsskap er det innmeldt 55 cruiseanløp så langt. Det er Kristiansand som er den store cruisehavnen i Skagerrak. Kristiansand har en stor nedgang fra 67 anløp i fjor til 40 i år. Farsund hadde ingen anløp i fjor – i år er det 7. Omfanget av cruise i Skagerrak er svært liten i forhold til total trafikk i løpet av et år ( ca 0,7 %), og vi har ikke behov for å treffe særskilte tiltak for å møte dette.

Rogaland
For Rogaland er sesongen på det jevne, med en 20 prosent nedgang i Stavanger. Haugesund har på kort tid etablert seg som en nytt cruisehavn-alternativ, og er for sesongen 2015 oppe i 22 anløp med et antall av 23 000 passasjerer.

- For Rogaland er sommersesongen alltid utfordrende, sier losoldermann for Rogaland, Henry Djupvik. Cruisetrafikken kommer på toppen av en allerede økende los-søkende trafikk.
- Vi samarbeider godt med cruisenæringen og har i denne sammenheng opprettet et losbordingspunkt ved Røvær for cruiseanløpene som kommer fra nord. Denne servicen sparer tid og kostnader for rederiene.


Vestlandet
- I Vestlandet losoldermannskap er cruisesesongen godt i gang med ca 50 anløp så langt i år bare i Bergen, rapporterer losoldermann for Vestlandet, Asle Djupevåg. I følge cruiselistene fra Cruise Norway vil det bli en nedgang på ca 20 % i 2015 i forhold til fjoråret. Bergen hadde eksempelvis 322 anløp av cruisefartøy i 2014 – tallet for 2015 er ca 270.  


Møre/Trøndelag
I Møre/Trøndelag ser de den samme utviklingen fra fjoråret. Her ligger det an til en nedgang på 12 – 15 %. Trafikken er likevel betydelig, med foreløpig 236 anløp innforventet.
- Spesielt for dette området er cruisetrafikken til Geiranger, der man tidvis kan ha hele fem cruiseskip i fjordbunnen samtidig, forteller konstituert losoldermann for Møre og Trøndelag, Kåre Kolset.
- Dette løser vi ved å utarbeide ankringsplaner for alle anløp.
Det er litt av en kabal som skal gå opp når så store skip skal bevege seg på et så lite område, men ved hjelp av ankringsplanen forløper det hele uten uønskede hendelser. I Møre/Trøndelag er de fleste losene sertifisert for Hellesylt-Geiranger og Åndalsnes.

Nordland
- Det ser ut til å bli en liten nedgang i antallet cruiseanløp også i vårt område, rapporterer losoldermann for Nordland, Andor Antonsen. Slik det ser ut nå vil nedgangen være på 10 %.

I landets tre nordligste fylker varer cruisesesongen fra mai til ut i september. Da er det også høysesong for lostjenesten.
- Da går det i ett og vi må ofte benytte overtid for å sørge for los til alle fartøyene, forteller Antonsen.
- Cruisetrafikken er viktig for turistnæringen og vi vil som vanlig gjøre vårt ytterste for å skaffe los til rett tid og gi best mulig service.

Cruisefartøyene er betydelig større enn de fleste fartøyene losene betjener resten av året. Dette gir større faglige utfordringer både med tanke på seilas i leden og ved havneanløp. Disse utfordringene er losene forberedt på og trenet til å takle. Totalt 391 anløp er innmeldt til regionen så langt.     
                

Troms/Finnmark/Svalbard
Lengst nord forventes det også en liten nedgang i cruisetrafikken fra fjoråret. De to største cruisehavnene i dette området er Honningsvåg med ca. 100 innmeldte cruiseanløp og Tromsø med 125. Dette er første år hvor losplikten for Svalbard gjelder uten tilpasninger av noe slag. Største havn på Svalbard er for cruise Longyearbyen, mens største havn i last/tonn er Svea. Til sammen har regionen noe slikt som 290 cruiseanløp denne sesongen.

Siste nytt